ธนาคาร ดูแลลูกค้าในวิกฤติ Covid-19 กันอย่างไรบ้าง ?

" เว็บไซต์ Fair-Debt.org จัดทำโดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) เพื่อช่วยลูกหนี้รายย่อยเปรียบเทียบเงื่อนไขมาตรการบรรเทาทุกข์ลูกหนี้ของธนาคารต่างๆ และคำนวณผลกระทบต่อภาระหนี้ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 หากท่านพบข้อขัดข้องในการใช้งานหรือต้องการแจ้งปัญหาที่พบต่อทีมวิจัย กรุณาติดต่อทางอีเมล info.fairdebt@gmail.com "

อนึ่ง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาทุกข์ลูกหนี้ได้จากหน้านี้บน เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย