แจ้งปัญหากับทีมวิจัย

"หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ท่านสามารถให้ข้อมูลกับทีม Fair Finance Thailand เพื่อที่เราจะรวบรวมไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะต่อธนาคาร และธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป โดยทีมงานจะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดของท่านไว้เป็นความลับ และท่านสามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอลบข้อมูลได้ทุกเมื่อ ทางอีเมล info.fairdebt@gmail.com"
แนบไฟล์